slide

O sobie

Nazywam się Zbigniew Krenc i od 2006 roku, przy Klinice Mikomed, prowadzę Gabinet Medycyny i Kardiologii Sportowej.  

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiadam specjalizację z pediatrii, kardiologii dziecięcej i medycyny sportowej.

W latach 1991-1992 byłem lekarzem w elitarnej jednostce – 7 Łużyckiej Brygadzie Obrony Wybrzeża („niebieskie berety”, czyli desant morski).

W 1998 r. uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Znaczenie ambulatoryjnej elektrokardiografii metodą Holtera dla oceny zmian ST – T ekg u dzieci i młodzieży”.

W 2016 r. ukończyłem Studia Podyplomowe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z „Elementów metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”.

W roku 2017 ukończyłem Kurs z tapingu rehabilitacyjnego (taping w rehabilitacji i sporcie), Kurs dietetyki sportowej oraz Szkolenie z żywienia, suplementacji i skutecznej redukcji w sportach walki.

 

 

W 2021 i 2022 r. ukończyłem także Kurs trenera kulturystyki i Kursy trenera personalnego.

 

 

Od wczesnych lat szkolnych związany byłem ze sportem wyczynowym. W okresie edukacji w szkole podstawowej i liceum jako zawodnik judo odnosiłem sukcesy na zawodach rangi wojewódzkiej, okręgowej i ogólnopolskiej (m.in. w 1983 r. zdobyłem Mistrzostwo Polski SZS). W 1985 r. reprezentując Wojskową Akademię Medyczną  na Mistrzostwach Polski Uczelni Wojskowych w Judo zdobyłem brązowy medal.

Za wieloletnią współpracę z Polskim Związkiem Judo, w tym także za opiekę medyczną nad zawodnikami, zostałem wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką PZJ.

Od 1991 do 2010 r. byłem związany z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego (jako instruktor – 3 DAN ITKF, sędzia, egzaminator i członek Komisji Medycznej PZKT).

W latach 2001/2002 prowadziłem wykłady i ćwiczenia (treningi karate) z przedmiotu „Teoria i praktyka karate” w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) na kierunku Pedagogika sportu.

Z2

 

W latach 2011 – 2022 kierowałem Pracownią Kardiologii Sportowej powstałą na bazie Kliniki Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2023 roku decyzją JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostałem powołany na stanowisko kierownika Zakładu Dydaktyki Pediatrycznej w Katedrze Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego.

Jestem autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych oraz 12 rozdziałów w książkach, w tym rozdziału „Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży” w publikacji adresowanej do lekarzy rodzinnych „Wybrane zagadnienia medycyny sportowej” pod red. Anny Jegier i Jarosława Krawczyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

W lipcu 2021 r. ukazała się moja książka „Badanie kliniczne w pediatrii z elementami badania neurologicznego„…

 

 

W 2024 roku ukaże się moja druga książka „Medycyna sportów walki„…

 

 

Miałem przyjemność prowadzić wykłady z zakresu kardiologii sportowej na zjazdach i konferencjach naukowych, m.in.

         Badanie elektrokardiograficzne dzieci i młodzieży jako podstawa kwalifikacji w orzecznictwie sportowo-lekarskim. XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Łódź 25-27 czerwca 2009 r.

       Odmienności w EKG dzieci i młodzieży uprawiających sport.  XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 14-16 listopada 2013 r.

♦       Zmiany EKG u sportowców. Wskazania do intensywnej diagnostyki. VII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2014 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Kraków, 21-22 listopada 2014 r.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Kardiologicznego i Medycyny Sportowej oraz European Society of Cardiology i International Organisation of Sports Medicine.

Współpracowałem z czasopismem Cardiology in The Young w charakterze recenzenta publikacji z zakresu kardiologii dziecięcej.

 


Gabinet Medycyny i Kardiologii Sportowej – dr n. med Zbigniew Krenc
medycyna sportowa, lekarz sportowy Łódź